CKG Hem

CKG Hem

ORGANISERA ANALYSERA PRESENTERA OM MIG
CKG HEM ORGANISERA ANALYSERA PRESENTERA OM MIG


 


CV och diverse demo-material

 

Några glimtar av vad jag arbetar med.
Materialet ligger huvudsakligen som PDF-filer, för att undvika problem med olika programvara och -versioner.
De flesta filerna har dessutom korta kommentarer om vad materialet använts till.

CV och presentation

Filer, länkar Beskrivning
Presentation och CV Carin Kullberg, Presentation och CV
CKG Beräkning och Bild Presentation av mina företagstjänster
Databaser; snapshots
Filer, länkar Beskrivning
Rökfri ungdom 2009 Rökfri ungdom, resultat 2009, pdf-fil. Interaktiv webdatabas för resultat från enkät till elever i ÅK 5, 6 och 8.
Provsvar Databas för provregistrering, svarsbrev, uppföljning mm av analyserade prover
Cytostatika Databas för klinisk uppföljning av effekter av cytostatikabehandling
AdminGlostup Databas för administration av rökavvänjningsverksamhet i Glostrup, Danmark
Diarium Funktionsbeskrivning/Manual till Diarium med filarkiv
TobaksDatabas Funktionsbeskrivning/Manual till databas för inskrivningsenkät och uppföljning av tobaksavvänjning
Autorapport Bakgrund En (av flera) automatiskt genererad rapport från ovanstående tobaksdatabas
Agrostisförsök Databas för många typer av mätdata från flera källor och under långa tidsserier
Listreflora Länk till privat databas för en del av floran kring Listregården
Listrefjärilar Länk till privat databas för dagfjärilar jag funnit kring Listregården
Presentationsmaterial och andra bilder
Filer, länkar Beskrivning
Kretslopp mm Bilder från föreläsning om kemiska kretslopp i naturen (Kemi Örebro)
Andras Rök och Din Hälsa Föreläsningsmaterial för rökavvänjare, producerat för Folkhälsoinstitutet
Kampanjen ERF Poster och vykort för Ett rökfritt län-kampanjen i Östergötland.
Dansk tobaksavvänjning PowerPoint-presentation om strukturerad tobaksavvänjning.
VISSresultat Presentation av eget forskningsmaterial om diabetes Typ I på Läkarstämman
Nya tobaksförpackningar Skämtsamma förslag till nya, mer realistiska slogans på tobaksförpackningar. Användes bl a i nyhetsblad till tobaksavvänjare.
Rygestopprojektet Presentation av Rygestopsprojektet, Glostrup, Danmark
Karta Bersbo gruvområde Karta över avrinningsområde och provpunkter kring gruvområdet i Bersbo (Kemi Örebro)
Rapporter mm
Filer, länkar Beskrivning
SSiR FHI Enkätundersökning för FHI om landstingens insatser i SSiR-kampanjen
SSiR Uppföljning Uppföljande enkätundersökning om SSiR-projektet
Tobaksenheten Lkp Slutrapport för Tobaksenhetens verksamhet, Linköpings Universitetssjukhus (S Wärjerstam, C Kullberg)
Tobaksbladet Nyhetsbrev för Tobaksenheten, Linköping (S Wärjerstam, C Kullberg)
Diabetesvård Delrapport om diabetesvård av Medicinklinikernas kvalitetssäkringssystem i Östergötland 1997-98
Rygestop Glostrup Slutrapport av Rygestopsprojektet, Glostrup ASH (S Wärjerstam, C Kullberg)
Utbildning Statisik och statistikprogram mm
Filer, länkar Beskrivning
SPSS introduktion Disposition för SPSS-utbildning för doktorander m fl
Systat introduktion Disposition för Systat-utbildning för doktorander m fl
Datakvalitet Planering för utbildning om datakvalitet för doktorander m fl
Vetenskapliga publikationer
Filer, länkar Beskrivning
Diabetologia 1993 Kullberg CE, Arnqvist HJ: Elevated long-term glycated haemoglobin precedes proliferative retinopathy and nephropathy in Type 1 (insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 36: 961-965, 1993
Acta Opthalmologica 1994 Kullberg CE, Finnström K, Arnqvist HJ: Severity of background retinopathy in Type 1 diabetes increases with the level of long-term glycated haemoglobin. Acta Ophthalmol 72: 181-188, 1994
Diabetic Medicine 1995 Kullberg CE, Arnqvist HJ: Good blood glucose control characterizes patients without retinopathy after long diabetes duration. Diabetic Med 12: 314-320, 1995
Journal of Diabetes and its Complications 1995 Kullberg CE, Arnqvist HJ: Glycemic control in patients with type I diabetes and normoalbuminuria after long diabetes duration. J Diab Compl 11: 151-157, 1995
Diabetes Care 1996 Kullberg CE, Bergström A, Dinesen B, Larsson L, Little LL, Goldstein DE, Arnqvist HJ: Comparisons of studies on diabetic complications hampered by differences in GHb measurement. Diabetes Care 19: 726-729, 1996
Diabetic Medicine 1996 Kullberg CE, Arnqvist HJ: Impaired vibration perception threshold and long-term mean HbA1c in patients with Type 1 diabetes mellitus. Diabetic Med 13: 1027-1032, 1996
Scandinavian Journal of Nutrition 2001 Elwing B, Kullberg C, Kucinskie Z, Björegren M, Abaravicius A, Kristenson M: A comparative study of food intake between Lithuanian and Swedish middle-aged men: the LiVicordia study. Scand J Nutr 45: 126-130, 2001
Diabetic Medicine 2002 Kullberg CE, Abrahamsson M, Arnqvist HJ, Finnström K, Ludvigsson J: Prevalence of retinopathy differs with age at onset of diabetes in a population of patients with Type 1 diabetes. Diabetic Med 19: 924-931, 2002
Diabetes Care 2003 Henricsson M, Nyström L, Blohmé G, Östman J, Kullberg C, Svensson M, Schölin A, Arnqvist HJ, Björk E, Bolinder J, Eriksson JW, Sundkvist G: The incidence of retinopathy 10 years after diagnosis in young adult people with diabetes. Diabetes Care 26: 349-354, 2003
Doktorsavhandling Kullberg CE. Long-term glycaemic control and complications in Type 1 diabetes (PhD dissertation). Linköpings universitet; 1995. (Linköping University Medical Dissertations).


Frågor eller synpunkter? Kontakta mig gärna: carin@ckg.se