Vilda växter kring Listre

Välj vad du vill göra
Alla arter Visa alla växter i en lång lista

Sök namn Sök svenskt eller vetenskapligt namn

Floristik Grundläggande floristik, pdf
Det här är en databas för de växter jag hittat på hundpromenaderna kring Listre, framför allt dem jag kommit ihåg att fotografera. Tyngdpunkten ligger på blommande örter, medan gräs, halvgräs och vattenväxter är klart underrepresenterade. Dessutom har jag inkluderat en del odlade växter, främst växter som står kvar minst ca 10 år, oftast 25 år eller mer efter att trädgårdshävden upphört, och de arter som spontatnt sprider sig till omgivningarna.

Artbestämningar har gjorts mha Den Virtuella Floran, "Den Nya Nordiska Floran" (B Mossberg och L Sternberg, 2010),och "Norsk og Svensk Flora" (J Lid, 1979), och i den mån beskrivningar ges är de baserade på ett hopkok av dessa källor, och egna intryck.

Fler funktioner, t ex för att lägga till, revidera eller ta bort arter eller bilder finns i den lokala versionen, men inte web-versionen

Annat som kan vara av intresse: