CKG Hem

CKG Hem

ORGANISERA ANALYSERA PRESENTERA OM MIG
CKG HEM ORGANISERA ANALYSERA PRESENTERA OM MIG

 

CKG

 

Min specialitet

Organisera, Analysera och Presentera data

Organisera data

God datakvalitet genom

 • Optimerad studiedesign
 • Strukturerad insamling av uppgifter
 • Säker och lättanvänd datainmatning

Analysera data

Kontrollera resultaten genom

 • Kvalitetskontroll av insamlade data
 • Statistisk utvärdering
 • Jämförelser med andra resultat

Presentera data

Visa och förklara resultaten

 • Sammanställning av resultat
 • Anpassning till målgrupp
 • Många olika slags presentationsmaterial

Framför allt arbetar jag för god datakvalitet genom projektanpassade databaser. En bra databas underlättar analys och tolkning av data på många sätt; framför allt genom att minska risken för fel vid inmatning, att validera insamlade data, och kontroll av saknade data. En databas kan också underlätta vardagsrutiner som att skriva ut protokoll eller standardiserade svarsbrev, eller göra automatiska rapporter, t.ex. för hur resultat förändras med tiden.

Lika viktigt är det att presentera sina fynd på ett både korrekt och tilltalande sätt. Jag arbetar därför ofta och gärna med olika slags presentationsmaterial.

Exempel på vad jag gör

 • Informationssökningar och sammanställning av bakgrundsmaterial och annan information
 • Databasdesign – skräddarsydda databaser för att hantera insamlade data, och/eller administrativa rutiner; web-baserade eller för enskilda datorer
 • Kvalitetskontroll av insamlade data
 • Statistisk utvärdering
 • Sammanställning av bakgrundsinformation och analysresultat som rapporter, presentationer mm.
 • Presentationsmaterial och enklare trycksaker – t ex webpresentationer, posters, flygblad, nyhetsblad, web-sidor
 • Illustrationer – från enkla diagram till sofistikerade fackillustrationer


Kontakt

Telefon 070—671 54 59
E-post carin@ckg.se
Postadress Listregården
Norra Listre 609
718 97 DYLTABRUK

Välkommen att diskutera både små och stora projekt